Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centras skelbia atranką psichologų ir individualios priežiūros darbuotojų pareigybėms užimti.

Atranka į individualios priežiūros darbuotojų pareigas

Atranka į psichologo (darbui globos centre) pareigas

Atranka į psichologo pareigas