Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centras siūlo pagalbą ukrainiečiams (Езнайсский центр поддержки семьи Пренайского района предлагает помощь украинцам):

  • nemokamas apgyvendinimas (бесплатное проживание),
  • galimybė naudotis buitiniais prietaisais ir kita įranga (пользование бытовыми приборами и другим оборудованием),
  • pagalba maisto produktais (поддержку продуктами питания),
Smulkesnė informacija (Более подробная информация): tel. +370 675 14404, +370 603 24467.
                                                                                             el. p. (Эл. почта): jieznovgn@gmail.com