Asmenų aptarnavimas.

Darbuotojų sąrašas ir kontaktinė informacija.

Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro komisijos ir darbo grupės bei informacija apie jų veiklą.

Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro darbuotojų pagrindinės darbo funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybėms.