Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centras 

Įstaigos kodas 190201025 
Sodo g. 13. 59424 Jieznas, Prienų r. sav.
Darbo laikas:
Pirmadienis-penktadienis: 8.00-17.00 val.
Tel. (8 319) 57 497 
El.p. jieznovgn@gmail.com 
Buhalterija: 
Tel. (8 319) 57 287 

Darbuotojai: 

Direktorė: 
Jūratė Virginija Žukauskienė. 
Tel. (8 603) 24 467
El.p. zukauskiene@jieznovgn.lt  

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui: 
Meilutė Blekaitienė. 
Tel. (8 603) 24 462 
El.p. blekaitiene@jieznovgn.lt

Ūkvedė: 
Jurgita Bartkuvienė. 
Tel. (8 608) 61801, 
El.p. valatka@jieznovgn.lt

Socialinis pedagogas:
Romas Joneliūnas.
Tel. (8 603) 24 463
El.p. joneliunas@gmail.com