2023 m.

Veikla

Lėšos Eur.

Globos centro veiklų viešinimas

3000,0

Jiezno PŠC veiklų viešinimas

2000,0

Viso

5000,0

 

2022 m.

Veikla

Lėšos Eur.

Globos centro veiklų viešinimas

2000,0

Jiezno PŠC veiklų viešinimas

100,0

Viso

2100,0