Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centras (toliau – Jiezno PŠC) siekia, kad jo veikloje nebūtų  galimybių vykti korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikloms (kai siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą ir kt.).

Už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus yra numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė. Į Jiezno PŠC gali kreiptis kiekvienas asmuo, kuris mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie Jiezno PŠC darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Jiezno PŠC yra paskirtas asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją – direktorės pavaduotoja socialiniam darbui Meilutė Blekaitienė. Kviečiame teikti siūlymus ir pastabas tel. (+370 672) 78 608, ((8 603) 24462,  el. paštu jieznovgn@gmail.com

Jiezno PŠC dokumentai:

Direktorės įsakymas dėl privačių interesų deklaravimo.

Korupcijos programos 1 priedas.

Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro darbuotojų nusišalinimo/nušalinimo nuo sprendimų tvarkos aprašas.

Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro korupcijos prevencijos programa.

Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro korupcijos prevencijos programos priedas.

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2018-2020 metais priemonių planas.

Prienų rajono Jiezno Paramos šeimai centro korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir vertinimo išvada 2019m.

Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro korupcijos pasireiškimo tikimybės ir vertinimo išvada 2018 m.

Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro korupcijos pasireiškimo tikimybės ir vertinimo išvada 2017 m.

Pages: 1 2