Informacija pirkimo dokumentuose

Informacinis pranesimas tiekėjams

Rekomendacija dėl darbuotojų duomenų tvarkymo.

Rekomendacija dėl saugaus naršymo internete.

Pagrindinės duomenų subjektų teisės ir svarbi informacija apie duomenų saugą įstaigoje.

Bendrosios asmens duomenų apsaugos taisykės.

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

Privatumo politikos taisyklės.

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės.