Kviečiame tapti globėjais!

    Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centras kviečia visus, neabejingus vaikų likimams žmones, pasidalinti savo namų šiluma ir tapti globėjais. Prienų r. sav. taryba patvirtino Prienų rajono savivaldybės tėvų globos netekusių vaikų socialinės globos(rūpybos) šeimoje organizavimo tvarkos aprašą. Su juo galite susipažinti:  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/139c3700191211e7b6c9f69dc4ecf19f?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=8b45582a-87a9-4cfe-9109-4f5b6b993fd6 

 

     „Kiekvienas vaikas privalo žinoti – JIS YRA STEBUKLAS ! Nuo pasaulio pradžios tokio nebuvo, tokio kito nebus iki pat pabaigos”, – Pablas Kazalsas.

     Su tokiomis mintimis ir įsitikinimais nuo 2017 m. spalio mėnesio Jiezno vaikų globos namuose buvo pradėtas vykdyti GLOBĖJŲ/ ĮTĖVIŲ RENGIMAS PAGAL GLOBĖJŲ IR ĮTĖVIŲ RENGIMO PROGRAMĄ – GIMK.
     GIMK programos tikslas – dalintis svarbia informacija su būsimais ir esamais globėjais ir įtėviais, kad padėtume jiems tapti tinkamais globėjais ir įtėviais. GIMK programa visada atstovauja vaikui ir jo interesus bei siekia padėti vaikui surasti šeimą.
     Prienų rajono savivaldybės taryboje priimtas nutarimas teikti finansinę paramą asmenims, kurie imsis laikinosios globos paslaugų teikimo.
Išmokos globojant vaiką šeimoje: kas mėnesį socialiniam globėjui bus mokama 1,25 minimalios mėnesinės algos dydžio išmoka, kai globojamas vienas vaikas, ir 1,5 minimalios mėnesinės algos dydžio išmoka , kai laikinai bus globojami keli vaikai.
     Už kiekvieną globojamą vaiką bus išmokama ir vienkartinė 152 eurų išmoka.
     Vaiko globėjui, kuris neturi socialinio globėjo statuso, skiriama globėjų išmoka, skirta globojamo vaiko įsikūrimui ir poreikių tenkinimui. Globojant vaiką nuo 0 iki 3 metų – 7000 eurų globėjų išmoka, nuo 3 iki 18 metų – 5000 eurų globėjų išmoka.
     Globos pradžioje per 6 mėn. išmokama 1000 eurų išmoka, likusi dalis išmokama periodinėmis išmokomis kas mėnesį per 4 metus.

Tapkite globėjais ar įtėviais. Pasidalinkite meile ir namų šiluma…

       Visą informaciją apie globą, laikiną globą, budinčius globotojus ir įvaikinimą Jums suteiksime:
Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centre adresu: Sodo g. 13, Jieznas, Prienų r. sav., tel. (+370 672) 78 608, (8 603) 24 467, ar el. p. jieznovgn@gmail.com ir GIMK mokytojos V. Kasteckaja (8 678) 74 640, J. Pagirskaitė (8 637) 98 247.