Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centras yra biudžetinė socialinės globos įstaiga, teikianti globos (rūpybos), socialines ir ugdymo (mokymo, lavinimo, įgūdžių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų formavimo) paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams (nuo kūdikystės iki 18m. ir 18-21m. besimokančiam jaunimui), kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra skirta vaiko laikinoji arba nuolatinė globa. Taip pat vaikams,  kurie yra laikinai apgyvendinti vaikų globos namuose, iki bus išspręsti vaikų globos  nustatymo arba vaikų grąžinimo tėvams klausimai.