Projektas „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“

*******************************************************

                    Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centras yra  biudžetinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas: Bendruomeniniuose vaikų globos namuose (BVGN) apgyvendintiems tėvų globos netekusiems vaikams, Globos centro (GC) paslaugas įvaikintiems, globojamiems/rūpinamiems šeimose vaikams ir jų įtėviams, globėjams/rūpintojams ar ketinantiems jais tapti asmenims, Laikino apgyvendinimo centre (LAC) laikinai apgyvendintiems vaikams, krizinėje situacijoje esantiems asmenims ar jų šeimoms, laikino apgyvendinimo paslaugas Ukrainos piliečiams, Vaikų dienos centro (VDC) ir Jaunimo centro (JC) paslaugas juos lankantiems vaikams, jaunuoliams ir jų šeimoms, užtikrinant šių asmenų poreikių tenkinimą, pagalbą sprendžiant iškilusias problemas bei sėkmingą integraciją į visuomenę.