2022.03.03

GIMK mokymai Jiezno paramos šeimai centro Globos centre

            Jiezno PŠC Globos centre pradėti vesti mokymai pagal Pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK. Susitikimo metu pristatyti GIMK programos mokymo tikslai ir turinys, aptartos penkios grupės gebėjimų, būtinų asmenims, norintiems globoti ar įvaikinti. Aptarti pagrindiniai įvaikinimo ir globos panašumai ir skirtumai. Pristatyti teisės aktai, kuriais vadovaujamasi globos ir įvaikinimo procese.

Džiaugiamės mokymų dalyvių noru gilinti savo žinias ir pasiryžimu padėti vaikams, likusiems be tėvų globos.

2022.01.17

      Sausio 13-osios rytą Globos centras prisijungė prie visuotinės pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Jiezno paramos šeimai centro languose sužibo žvakių liepsnelės Laisvės gynėjams atminti.

Mes prisimename, kodėl esame laisvi!

2022.01.12

          „Mažuose pasaulio kampeliuose maži žmonės darydami mažus, gerus darbus pamažu keičia pasaulio veidą.“ /Vanda Juknaitė/

Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro Globos centras taria nuoširdų AČIŪ visiems, kurie savo gerais darbais po truputį keičia pasaulį ir daro jį jaukesnį, šviesesnį, saugesnį ir jautresnį.

Iš visos širdies tariame AČIŪ Žmonėms, kurių širdžių šiluma ir rūpestis leidžia vaikams džiaugtis šiandiena ir nebijoti dėl rytojaus.

AČIŪ, KAD ESATE!

 

Baigėsi būsimų globėjų mokymai Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro Globos centre

          2021 m. rugsėjo – lapkričio mėn. Jiezno paramos šeimai centro Globos centre vyko mokymai pagal Pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK.

         Džiaugiamės mokymų dalyvių aktyvumu, noru gilinti savo žinias ir pasiryžimu dalintis savo namų šiluma su vaikais, likusiais be tėvų globos. Linkme visoms mokymų dalyvėms kantrybės, ramybės širdyse ir tikėjimo savo darbų prasme!

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15