2021.04.14

         2021 m. balandžio 12 d. Jiezno PŠC Laikino apgyvendinimo centre gyvenantys užsieniečiai dalyvavo talkoje tvarkant Jiezno miesto parką: rinko šakas, šiukšles, grėbė lapus. Talkoje lankėsi Jiezno miesto seniūnas Algis Bartusevičius. Jis domėjosi užsieniečių gyvenimo sąlygomis, laisvalaikiu, dėkojo už iniciatyvą gražinti Jiezno aplinką.

2021.04.06

             Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centras  nuo 2021 m. kovo 1 d. teikia  prieglobsčio prašytojų alternatyvaus apgyvendinimo paslaugas. Sutartis su Migracijos departamentu pasirašyta šių metų sausio 12 d. ir ji truks iki kitų metų lapkričio 30 d. Prieglobsčio prašytojų alternatyviu apgyvendinimu Migracijos departamentas rūpinasi įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo tvarkos aprašą. Pasirinkdamas Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centrą, Migracijos departamentas tikėjosi  suteikti prieglobsčio prašytojams tokias apgyvendinimo sąlygas, kurios atitiktų tarptautinius prieglobsčio prašytojų priėmimo standartus: prieglobsčio prašytojams čia sudarytos visos materialinės priėmimo sąlygos, organizuotas maitinimas, aprūpinimas drabužiais ir kitais būtiniausiais daiktais, būtinosios medicinos pagalbos teikimas, rūpinamasi asmenų užimtumu, mokymusi ir laisvalaikiu. Prieglobsčio prašytojų alternatyvaus apgyvendinimo paslauga yra finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos (Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo projektas Nr. PMIF-1.1.4-V-03-001 „Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimas laikiname būste ir (ar) apgyvendinimo patalpose“) lėšomis, sutarties kaina – 250 000,00 Eur. 2021-04-01 Jiezno paramos šeimai centro laikino apgyvendinimo centre buvo apgyvendinti ir paslaugas gavo 24 prieglobsčio prašytojai, tarp jų 12 nepilnamečių asmenų.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91