Globos namų šeimynų socialiniai darbuotojai ir socialiniai pedagogai rengia įvairias popietes, išvykas, diskusijas, susitikimus, kuriuose aptariami vaikams rūpimi klausimai: darbo bei būsto susiradimas, profesijos pasirinkimas, ateities planavimo, šeimos kūrimo klausimai ir kt.

         Vaikai vyksta į atvirų durų dienas įvairiose mokykloje. Tie globotiniai, kurie nori įgyti  profesiją, renkasi profesines mokyklas.

Pages: 1 2 3 4