Šeimynose vaikai mokomi savitvarkos darbų (patalpų  tvarkymo, drabužių priežiūros, skalbimo, lyginimo, siuvimo),  įvairių rankdarbių  (nėrimo, siuvinėjimo, darbelių iš medžio, šiaudelių, popieriaus ir kt.), maisto produktų pirkimo, maisto gaminimo,

stalo serviravimo, švaros ir tvarkos palaikymo aplinkoje įgūdžių.

 Kiekvienoje šeimynoje yra buitinė technika: skalbimo mašina, televizorius, elektrinė viryklė su orkaite, mikrobangų krosnelė ir kt.

     Tiek kasdieninėje, tiek neformalaus ugdymo bei projektinėje veiklose  ugdomi ir formuojami įgūdžiai: profesijos pasirinkimo, ateities planavimo, asmeniniai, socialiniai, sveikatos, šeimos ir kt. Kiekvienam vaikui yra sudarytos sąlygos patenkinti savo socialinius poreikius, ugdyti pažintinius gebėjimus, pasirengti savarankiškam gyvenimui. Vaikai gali  eksperimentuoti, ieškoti naujovių, mokytis naujų technologijų, puoselėti savo dvasines vertybes.

     Namų darbų ruoša vyksta diferencijuotai: vyresnių klasių motyvuoti globotiniai namų darbus atlieka savo kambariuose, o jaunesnieji vaikai dirba kartu, socialinių darbuotojų prižiūrimi, nes dažnai jiems reikalinga nuolatinė  pagalba.   

Globos namuose veikia biblioteka.

       Kur vaikams sudaromos sąlygos savarankiškam mokymuisi, papildomos informacijos gavimui. Biblioteka turi sukaupusi savarankiškam mokymuisi  reikalingus ugdymo turinio šaltinius, įvairius žinynus, enciklopedijas, periodiką. Skaitykla yra aprūpinta kompiuterine  technika. Nuolat atnaujinami bibliotekos fondai.

Pages: 1 2 3 4