Mūsų vaikų laisvalaikis.

     Vaikų globos namuose organizuojamas neformalusis ugdymas. Dirba 6 neformalaus ugdymo pedagogai (iš viso 2 etatai), kurie  organizuoja vaikų užimtumą. Vaikų globos namuose veikia 7 neformalaus ugdymo būreliai.

Sporto būrelis

Darbų berniukams būrelis

Keramikos būrelis

Pages: 1 2 3 4